Voor creatieve PCB-ontwerpers

layo1.gif (7461 bytes)

Layo1 PCB Design Pro Double Sided

Artikel Omschrijving Prijs Actie
8000 GCJB Layo1 PCB Design Pro Double Sided 600,- Bestel per email
 
Layo1 PCB Design Pro Double Sided is de professionele ontwerpversie waarmee u de meest complexe enkelzijdige en dubblezijdige prints kunt ontwerpen.

Alle Layo1 PCB Design versies hebben Netlijst support. Een Netlijst is een tekstbestand waarin alle onderdelen en tevens alle verbindingen staan zoals deze in het schema zijn bepaald. Als u daar gebruik van maakt, dan is Layo1 PCB Design niet meer een "weet van niks" tekenprogramma zoals de Draw versies, maar een echt ontwerpsysteem. U heeft nog steeds volledige vrijheid in het plaatsen en tekenen van sporen, maar Layo1 PCB Design controleert elke verbinding aan de hand van de Netlijst. Als een spoor te dicht bij een object van een ander net komt dan tekent Layo1 PCB Design een heldere witte lijn op de plek waar het mis is. Daarnaast opent Layo1 PCB Design een informatiescherm met een of meerdere foutmeldingen. Click op een foutmelding, en Layo1 PCB Design zoomt in op de plek van de fout. Zodra u deze corrigeert, dan wordt de foutmelding automatisch gewist. Layo1 PCB Design geeft tijdens het bewerken van sporen een lijst van de netten die nog niet gereed zijn. Deze lijst (links naast het werkvlak) is gesorteerd op het aantal pinnen die nog niet zijn verbonden. Als u in deze lijst een net selecteert, dan wordt dit net helder weergegeven. Als alle verbindingen gelegd zijn is de lijst leeg, dus is alles volgens de Netlijst verbonden.

Layo1 PCB Design kan een Netlijst inlezen van een extern schematekenprogramma. Op dit moment worden Mentor, multiSim, Calay, Protel en Tango formaten automatisch herkend! Als u een Netlijst inleest, dan worden alle onderdelen en verbindingen die in het schema voorkomen automatisch geladen. In het linkervlak wordt een lijst weergegeven van alle onderdelen die buiten de print staan. Click op een onderdeel uit de lijst, en het hangt aan de cursor voor juiste plaatsing. Bepaal de juiste plaatsing met behulp van de hulplijnen die na elke verplaatsing automatisch opnieuw berekend worden. Zodra alle onderdelen op de print staan, dan wordt de volledige onderdelenlijst links weergegeven. DubbelClick op een onderdeel en Layo1 PCB Design zoomt er op in.

Wij hopen dat deze korte beschrijving voldoende is om uw keuze tussen Draw/Design te kunnen maken.

Met Layo1 PCB Design maakt u een print als volgt:

Natuurlijk kan je tussendoor:

Zo simpel is het! (vanaf de tweede keer...)